Exemple de fenomene fizice si chimice

Inerţia este Proprietatea unui Corp de a-şi menţine STArea de repaus sau de mişcare rectilinie uniformă în absentţa acţiunilor exterioare, respectiv de a se opune la lisse acţiune Care caută să-i schimbe STArea de repaus sau de mişcare rectilinie uniformă în Care se à l`află. Cum ai putea deosebi o sârmă de magneziu, de o sârmă DIN fier? Energia de zăcământ, Energie mecanică naturală Care condiţionează curgerea hidrocarbuilor fluide DIN zăcământ spre sonde sau spre Galeria de drenare. Se observă o proporţionalitate directă între greutate şi masă prin intermediul acceleraţiei gravitaţionale g = 9, 81 m/s2. Un balon umplut cu hidrogen sau heliu (gaze mai puţin dense destept Aerul) şi lăsat în AER, se ridicuă datorită Forţei arhimedice. Spunem că densitatea oţelului este mai mare destept densitatea sticlei. Soare în afara atmosferei (perpendiculaire PE Direcţia razelor Solare) şi PE MINUT. Energia chimică, Energie Care se degajă sau se absoarbe în reacţiile CHIMICE. Fiecare Corp ocupă un Loc în spaţiu ce reprezintă volumul CORPULUI respectiv. Dacă oprim Brusc paharul, APA se varsă în faţă, în sensul mişcării, deoarece APA tindé să-şi continuer Mişcarea. Ce se întâmplă? Energia germinativă, însuşire a seminţelor exprimată prin procentul de seminţe germer (normal în1/3-1/2) în timpul Stabilit pentru determinarea facultăţii germinative. Energia ELECTRICĂ datorită calităţilor vente remarcabile de a fi produsă în cantităţi mari DIN Alte forme de Energie, de a fi transmisă Economic la distanţe foarte mari, de a fi distribuită Economic la Consumatori, de a fi transformată cu uşurinţă în Alte forme de Energie, sont în prezent o foarte largă utilizare în industrie, agricultură, Transporturi, în consumul casnic. Fenomenele care nu modifica compozitiasubstantelor se numesc FENOMENE FIZICE.

Nu. Se modifică forma dar nu și structura APEI. Enerigia nucleară, Energie caracteristică proceselor DIN interiorul nucleelor atomice, considerabil mai mare destept Energia caracteristică păturilor electronice ALE atomului. Mişcarea rectilinie uniformă este Mişcarea în Care traiectoria CORPULUI este o Linie dreapta şi viteza este constantă. Pentru determinarea densităţii lichidelor se foloseşte un instrument spécial – densimetru. Putem deosebi cele trei substanțe pe baza culorii Lor. Energia internă, reprezintă Suma energiilor cinetice şi potenţiale ALE tuturor particulelor Care taiate un sistem fizico-Dinamic. Energia liberă, parte din Energia interioară a unui sistem fizic Care, în procesele réversible şi izoterme se poate transforma în Alte forme de Energie Exclusiv PE Calea efectuării de lucru Mecanic. La lisse acţiune exterioară Care caută să-i schimbe STArea de repaus sau de mişcare rectilinie uniformă, corpul se opune, reacţionează. Energia de legătură, diferenţa dintre Energia unui Grup de particule légat una de Alta şi Energia în STArea în Care particulière sunt distinct între ELE prin distanţe foarte mari (teoretic Infinite).

Stroe, C. Două corpuri cu volume diferite şi Mase egale. Studiind comportamentul la încălzire al celor Două substanțe. Două corpuri sunt în echilibru PE talerele unei balanţe Dacă au aceeaşi masă. Dacă grossit CORPULUI este mai Mică destept Forţa arhimedică corpul urcă la suprafaţă şi rămâne în echilibru fiind parţial scufundat. Observi ce? Vapoarele plutesc deşi sunt confecţionate DIN materiale a căror densitate este mult mai mare destept a APEI.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.